Smarte løsninger som gir deg flere kunder

Treffer leverer egenutviklet teknologi og løsninger innenfor digital markedsføring.
Vår historie

Treffer ble etablert i 2015 av markedsførere og teknologer. Målet var å utvikle smartere og mer målbare løsninger innenfor digital markedsføring. Siden oppstart har vi levert til hundrevis av bedrifter, og er idag blant de fremste selskapene på utvikling av ny teknologi i vår bransje.

Vår visjon

"Hel-automatisert markedsføring for alle bedrifter."

Alt vi utvikler av ny teknologi og løsninger skal ta oss nærmere denne visjonen, og selv om det er et stykke igjen til mål er vi godt på vei.

Teknologi

Kjernen i teknologiene vi leverer er datainnsamling, analyse og dokumenterbar effekt. Teknologien gjør at både vi og våre kunder kan jobbe mer effektivt, at vi treffer målgruppene mer nøyaktig og skaper bedre resultater.

 

Vår arbeidsprosess

Datainnsamling

Det første steget i enhver arbeidsprosess vi har er datainnsamling. Før vi leverer et produkt eller en tjeneste skal vi ha kartlagt behovet til virksomheten din, hvem som er de aktuelle målgruppene, når og hvorfor målgruppene kjøper av deg og annen relevant informasjon. Dette gir oss størst sannsynlighet for suksess fra vi setter igang med leveransen.

Analyse

Alle leveranser fra Treffer blir fulgt opp med analyser av resultatene. I de fleste tilfeller gjør vi fortløpende analyser av hvordan løsningene presterer, finner ut hva som gir ønsket effekt, hva som ikke presterer godt nok og hvordan dette kan forbedres. Slik blir markedsføringen din smartere over tid.

 
Alice Rymill, Aktiv Eiendomsmegling

"Våre analyser viser at tjenesten leverer flest leads av høy kvalitet"

 
 
Kontakt oss

For å finne ut hva vi kan levere til din bedrift, fyll inn kontakt-informasjonen din nedenfor

Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo

© 2020 Treffer AS

9bf2aa3a-tr-logo-orange-rgb-300ppi_10410